Skip to main content

Advertentieplicht energielabel!

Het is inmiddels al weer een tijdje geleden, maar gebeurt nog niet altijd!

Per 1 januari 2022 is het verplicht dat het geldige energielabel wordt vermeld in de advertentie (advertentieplicht energielabel), waarin een woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Handhaving op het energielabel

Per 1 januari 2022 wordt er tevens gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit was nog niet het geval tot 1 januari 2022. Door de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 was destijds besloten om tijdelijk niet te handhaven, omdat iedere woning opgenomen moest worden en dat er een dreigende tekort aan energie prestatie adviseurs was in een destijds ‘overspannen’ woningmarkt.

Verplichte energielabel

Wanneer een woning wordt verkocht of verhuurd is een label verplicht. Wanneer de woning wordt aangeboden via Funda dan moet het energie label vermeldt worden. Deze ‘advertentieplicht energielabel’ geldt voor alle advertenties van de woning of vastgoed, ook wanneer deze wordt geplaatst op Facebook, LinkedIn, Instagram of in de krant. Wanneer het label niet wordt vermeld dan riskeert u een boete.

Onnodige kosten vermijden

Voorkom dat u onnodige kosten maakt door een boete. Vraag tijdig een energielabel aan bij de ABCadviseur voor uw woning of vastgoed voordat u deze te koop of te huur aanbiedt. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

×